Αναρτήθηκε από Γραμματεία Ελλ.Συνδ. Υ/Β την 13 Μαρτίου 2022

Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής εκλογών 13ης Μαρτίου 2022