Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων εκπροσωπώντας όλους τους αποστράτους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και ναύτες στρατευμένης θητείας μέλη του ,απέστειλε στις 22-12-2021 επιστολή (επισυνάπτεται ) προς τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και τον Αρχηγό Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη Π.Ν αιτώντας  να συμπεριληφθούν στα στελέχη των Ε.Δ. που συμμετείχαν  στα γεγονότα της Κύπρου το 1974 “Ζώνης Πρόσω ή Επιχειρήσεων”, και τα πληρώματα των Υποβρυχίων ΓΛΑΥΚΟΣ, ΝΗΡΕΥΣ, ΠΡΩΤΕΥΣ, ΤΡΙΤΩΝ.

Σε απάντηση της επιστολής μας και με το Φ.429.9/167/311691/Σ.420/07 Νοε 22/ΓΕΝ/Β4-ΙΙΙ  (επισυνάπτεται ) ενημερώνουμε τα μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων ότι δύνανται να προβούν στην υποβολή ανάλογης αίτησης έκδοσης βεβαίωσης ζώνης πρόσω ή επιχειρήσεων (επισυνάπτεται).

Μετά την παραλαβή της αιτηθείσης βεβαίωσης ο κάθε ενδιαφερόμενος μαζί με

α.   Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας θεωρημένη απο Κ.Ε.Π.

β.   Αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας (ΙΒΑΝ)που θα κατατίθεται η τιμητική παροχή

γ.   Πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης

θα τα υποβάλλει στο:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής

Τμήμα Πολεμικών Συντάξεων Κάνιγγος 29,  ΤΚ 106 82, Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ      

Στην συμπλήρωση της αίτησης βεβαίωσης Ζώνης Πρόσω εκεί που αναγράφει  κατά την διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ν. Κύπρο, με το βαθμό / ειδικότητα: από …...   μέχρι   ...   συμπληρώνετε τα παρακάτω χρονικά διαστήματα :
(α).- Το πλήρωμα του ΓΛΑΥΚΟΣ για το χρονικό διάστημα από 20 έως 27 Ιουλίου 1974.
(β).- Το πλήρωμα του ΝΗΡΕΥΣ για το χρονικό διάστημα από 20 έως 30 Ιουλίου 1974.
(γ).- Το πλήρωμα του ΤΡΙΤΩΝ για το χρονικό διάστημα από 11 έως 26 Αυγούστου 1974
(δ).- Το πλήρωμα του ΠΡΩΤΕΥΣ για το χρονικό διάστημα από 10 έως 23 Αυγούστου 1974.

 

Το Πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης εκδίδεται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) της Περιφέρειας της χώρας, της οποίας ο ενδιαφερόμενος είναι γραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας  Παράρτημα “Β” (επισυνάπτεται) ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας stratologia.gr.

Οδηγίες για ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα stratologia.gr ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   εισαγωγή μέσω TAXISnet
 4. Συμπληρώνουμε ότι υπάρχει κενό στα στοιχεία μας π.χ e-mail
 5. Συμπληρώνουμε ότι στοιχεία ζητάει η κάθε φόρμα που ακολουθεί ΣΙΓΟΥΡΑ στο κάτω μέρος της αίτησης ζητάει ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βεβαίωση ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΩ που μας έρχεται γράφει επάνω τον στρατολογικό μας αριθμό π.χ 100/55555/1968 και τοτοποθετούμε τα στοιχεία όπως αναφέρει η φόρμα.
 6. Πατάμε ΥΠΟΒΟΛΗ
 7. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας που εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικό ΠΛΗΡΕΣ
 8. Αφού κάνουμε ΥΠΟΒΟΛΗ στοιχείων γίνεται έλεγχος από την στρατολογική υπηρεσία
  μετά απο αναμονή μερικών  ημερών και τον έλεγχο των στοιχείων η αίτηση θα είναι έτοιμη και θα σας σταλεί σε μορφή PDF.

Αίτηση βεβαίωσης ''ζώνης Πρόσω ή Επιχειρήσεων''

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση :

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΩ

Η αίτηση για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση :

Αίτηση προς Γενικό λογιστήριο του Κράτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "B" Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ)

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B” Στρατολογικές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα

Επιστολή προς υπουργό εθνικής άμυνας

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την επιστολή :

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Έγκριση Γ.Ε.Ν.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το έγγραφο :

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αναρτήθηκε την 08 Νοε 2022 από γραμματεία Ελλ.Συνδ.Υ/Β.