Αγαπητό μέλος,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού μας από την επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μας, τον ΙΑΝ 2018, υποβλήθηκαν αρμοδίως μέσω του δικηγόρου του Συνδέσμου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ξεκίνησε η διαδικασία τροποποίησής του.

Προ ημερών ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου που χειρίζεται την υπόθεση, ζήτησε, για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του καταστατικού, αντίγραφο του  μητρώου των μελών και τον αριθμό των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Όταν του παραδόθηκε το αντίγραφο μητρώου διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός εγγεγραμμένων μελών που δεν είναι ταμειακώς εντάξει επί σειρά ετών. Διατύπωσε το ερώτημα πως είναι δυνατόν ο Σύνδεσμος να φαίνεται ότι έχει περί τα 750 μέλη και να είναι οικονομικώς εντάξει μόνο περί τα 140. Επίσης ότι υπάρχει απόκλιση από τον αριθμό των παρόντων μελών στην Γενική Συνέλευση του 2018 με τους ταμειακώς εντάξει (μέσα όμως στα νόμιμα και προβλεπόμενα από το καταστατικό ποσοστά) και αυτοί να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις και για τα υπόλοιπα μέλη (οικονομικώς εντάξει ή μη) που δεν εμφανίζονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Ενημέρωσε σχετικά τον δικηγόρο μας, ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί και ο μόνος τρόπος είναι η αναστολή της ιδιότητας μέλους για τους μη οικονομικώς εντάξει και η διαγραφή τους από το μητρώο μελών μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, με την αιτιολογία της πρόκλησης προσκομμάτων εις την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού.

Ζητήθηκε μέσω του δικηγόρου μας από τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου ένα χρονικό περιθώριο μέχρι να υλοποιηθούν τα παραπάνω εντελλόμενα και  αυτό δόθηκε.

Το ΔΣ, στην συνεδρίαση της  20ης Ιανουαρίου αποφάσισε, με στόχο να λυθεί αυτό το θέμα που αποτελεί πρόβλημα ετών για τον Σύνδεσμο, αφενός να ενημερώσει επί τούτου όλα τα μη οικονομικώς εντάξει μέλη μας και αφετέρου, να θεωρούνται οικονομικώς εντάξει όλα τα μέλη που θα έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους τα έτη 2020 και 2021, (η συνδρομή του 2022 μπορεί να τακτοποιηθεί  εντός του 2022 και μέχρι την τέλεση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης- αρχαιρεσιών για τα μέλη που επιθυμούν να μετέχουν σε αυτή ).

Σας απευθύνουμε λοιπόν αυτή την επιστολή καθόσον είστε μη οικονομικώς εντάξει μέλος. Διευκρινίζουμε και πάλι ότι όσα χρόνια και αν δεν έχετε καταβάλει την συνδρομή σας, θα θεωρηθείτε οικονομικώς εντάξει αν αποφασίσετε να καταβάλετε τις συνδρομές των ετών, 2020 και 2021, (η συνδρομή του 2022 μπορεί να τακτοποιηθεί  εντός του 2022 και μέχρι την τέλεση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης- αρχαιρεσιών για τα μέλη που θα είναι παρόντες σε αυτή ). Η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ.

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε να παραμείνετε μέλη του Συνδέσμου μας, τακτοποιώντας την εκκρεμότητα σας εντος 20ημερου ή  στέλνοντας την απάντησή σας στο email του Συνδέσμου helsubassociation@yahoo.gr, {ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα των Παν. Ραδίτσα (Πρόεδρο ΔΣ), Γεωρ. Στεφόπουλο (Α΄ Αντιπρόεδρο), Ραδ. Φουντουλάκη (Β΄Αντιπρόεδρο), Μιχ. Πρωιμάκη (Γ.Γ.)}.

Στην περίπτωση που η απόφασή σας είναι αρνητική, θα επιθυμούσαμε να γνωρίζουμε τους λόγους (αν βέβαια θέλετε να τους εκθέσετε). Μη λήψη απάντησης θα θεωρηθεί ως μη επιθυμία παραμονής ως μέλος. Μετά την γνωστοποίηση της αρνητικής απόφασής σας, υποχρεωτικά εκ του νόμου θα θεωρείστε μέλος σε αναστολή και μετά από σχετική έγκριση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα διαγραφείτε  από το μητρώο μελών του Συνδέσμου. Θα συνεχίσετε όμως να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσκλήσεις στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου, καθόσον  ο σκοπός μας είναι να διατηρηθούν οι δεσμοί και όχι να διακοπούν. Στο μέλλον και εφόσον οι συνθήκες σας το επιτρέψουν Θα δύνασθε να εγγραφείτε ξανά ως τακτικό ή εταιρικό μέλος..

Στην περίπτωση που η απόφασής σας είναι ότι επιθυμείτε να παραμείνετε, μπορείτε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές εκκρεμότητες για τα έτη 2020, 2021 και 2022 με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Κατάθεση μέσω τραπέζης αυτοπροσώπως ή μέσω internet banking(η συνδρομή είναι 20 ευρώ ανά έτος). Ο λογαριασμός του Συνδέσμου μας είναι στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN GR 6901720350005035026963601
  2. Καταβολή της συνδρομής αυτοπροσώπως κάθε Πέμπτη στο γραφείο του Συνδέσμου στο ΔΔΜΝ στον Ταμία του Συνδέσμου Κο Κ. Γεωργόπουλο
  3. Καταβολή σε μέλος του ΔΣ

Επισημαίνεται δε ότι όπως ισχύει για οποιαδήποτε κατάθεση σε Τράπεζα, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (internet banking), θα πρέπει πάντα να σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο σκοπός της καταθέσεως του. Υπενθυμίζεται ότι αν η ανωτέρω κατάθεση γίνει από άλλη τράπεζα, ο καταθέτων επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα.

Η οικογένεια των υποβρύχιων διακρίνεται για τους ισχυρούς δεσμούς και την αλληλεγγύη μεταξύ των, καθόσον είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που τυχόν μας χωρίζουν.

Ευελπιστούμε στην άμεση και θετική ανταπόκρισή σας. Επιθυμούμε όχι μόνο την παραμονή σας ως μέλη του Συνδέσμου αλλά κυρίως στην ενεργή συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του, ιδίως στις ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις όπου λαμβάνονται σοβαρές και θεσμικές αποφάσεις.

 

Με εκτίμηση

το ΔΣ

Τηλέφωνα

Π. Ραδίτσας            6957362530

Γ. Στεφόπουλος      6936516190

Ρ. Φουντουλάκης    6941589004

Μ. Πρωιμάκης         6981898816

Κ. Γεωργόπουλος   6973952147