Με την λήξη του 57ου παγκόσμιου Συνεδρίου Υποβρυχίων παρελήφθη το σκήπτρο από την Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Ε. Μπαιρλή,   Μ. Πρωιμάκη, Γ. Στεφόπουλο για την τέλεση του 58ου παγκόσμιου Συνεδρίου στο Ηράκλειο Κρήτης                       (22 – 26 Μαΐου 2023).

Δημοσιεύτηκε την 30 Μαΐου 2022