ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παναγιώτης  Ραδίτσας

Πρόεδρος

Ευστράτιος Μπαϊρλής

Α’ Αντιπρόεδρος

Ραδάμανθυς  Φουντουλάκης

B’ Αντιπρόεδρος – Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας

Μιχαήλ Πρωιμάκης

Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος  Γεωργόπουλος

Ταμίας

Αθανάσιος Καπετάνιος

Μέλος – Βοηθός ταμίας

Γεώργιος Λιαπής

Μέλος

Δημήτριος Δαριβέρης

Μέλος – Υπεύθυνος ιστοσελίδας Ελλ.Συνδ.Υ/Β

Γεώργιος Στεφόπουλος

Μέλος – Υπεύθυνος ιστορικού αρχείου Υ/Β