Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ελ.Συνδ.Υ/Β

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους για τα σωματεία .

Ιδρύθηκε το 1981 με την υπ αριθ. 3212/81 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ» .Με την υπ αριθ.7040/2005 από 29 ΔΕΚ 2005 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και η επωνυμία του γίνεται « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ». Διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους για τα σωματεία .

Τα μέλη του Ελ.Συνδ.Υ/Β διακρίνονται σε Τακτικά , Εταιρικά  και Επίτιμα.

Σκοπός

του

Ελ.Συνδ.Υ/Β

Ο Σκοπός ίδρυσης του Ελ.Συνδ.Υ/Β είναι :

 • Η διατήρηση και προβολή των παραδόσεων και της ιστορίας των Ελληνικών Υποβρυχίων.
 • Η διατήρηση και η περαιτέρω  σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των πτυχιούχων τηςΣχολής Υποβρυχίων  του ΠΝ που ευρίσκονται σε ενέργεια ή σε αποστρατεία ή σε Π.Δ.
 •  Η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των  μελών.
 • Η παροχή κάθε ηθικής υποστήριξης στα  μελή μας.
 • Η ανάταση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου.

Οι σκοποί του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με :

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμών σε όσους υπηρέτησαν στα Ελληνικά
 • Υποβρύχια, έδρασαν ή απωλέσθησαν σε καιρό πολέμου.
 • Οργάνωση κοινωνικών, καλλιτεχνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Εθνικών Εορτών και Επετείων και επετείων μνήμης.
 • Έκδοση ενημερωτικών και πληροφοριακών εντύπων.
 • Ίδρυση και λειτουργία  εντευκτηρίου.
 • Δημιουργία Ιστορικού αρχείου (φωτογραφίες – αντικείμενα – γραπτά κείμενα).
 • Ανάπτυξη επαφών και επικοινωνιών με αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων χωρών καισυμμετοχή στις διεθνείς εκδηλώσεις τους.

Διοίκηση

        &

Οργάνωση

Ο Ελ.Συνδ.Υ/Β  διοικείται από το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος.
Για την λειτουργία των υπηρεσιών του Ελ.Συνδ.Υ/Β  χρησιμοποιείται  εθελοντική εργασία των μελών του Δ.Σ. και των μελών του συνδέσμου μας.

Για νομοθετικά θέματα, μισθώσεις, δικαστικές προσφυγές κ.λ.π., προσλαμβάνεται  δικηγόρος επί αμοιβή.

Κατωτέρω γνωρίζεται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ελ.Συνδ.Υ/Β. που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 28ης Ιανουαρίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα (Ημερομηνία συγκρότησης Νέου ΔΣ/Ελ.Συνδ.Υ/Β 30ης Ιανουαρίου 2018 το Δ.Σ. μετά την ανασύσταση του την 19η Νοεμβρίου 2019 ):

 • Παναγιώτης  Ραδίτσας               Πρόεδρος
 • Γεώργιος Στεφόπουλος              Α’ Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος ιστορικού αρχείου Υ/Β
 • Ραδάμανθυς  Φουντουλάκης    B’ Αντιπρόεδρος – Έφορος Δημοσίων Σχέσεων,  ………………………………………………..     Εθιμοτυπίας, Υπεύθυνος τύπου
 • Μιχαήλ   Πρωιμάκης                    Γενικός Γραμματέας – Υπεύθυνος διεθνών σχέσεων
 • Κωνσταντίνος  Γεωργόπουλος   Ταμίας
 • Νικόλαος   Ανέστης                      Μέλος – Βοηθός ταμίας
 • Γεώργιος  Λιαπής                         Μέλος
 • Ευστράτιος Μπαϊρλής                Μέλος
 • Κωνσταντίνος Ξενικάκης            Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και έληγε την 31-3-2021 (Υπήρξε μετάθεση των αρχαιρεσιών για το 1ο τρίμηνο του 2022 σύμφωνα με απόφαση των μελών της Ετήσια Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, η οποία συνεκλήθη σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11την 18η Ιανουαρίου 2020 ).

Οικονομικοί

Πόροι

Οι οικονομικοί πόροι του συνδέσμου μας προέρχονται:

 • Εκ των ετήσιων συνδρομών των μελών, καθοριζομένων εκάστοτε δι’ αποφάσεως της  Γενικής συνέλευσης  κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ελ.Συνδ.Υ/Β. (20 ευρώ ετησίως).
 • Έκτακτοι πόροι είναι , οι δωρεές , τα κληροδοτήματα οι τόκοι κεφαλαίων ως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο

Για ενημέρωση όσων επιθυμούν δύναται  να  καταθέτουν την ετήσια συνδρομή τους και μέσω Internet Banking στον  λογαριασμός ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ και με αριθμό λογ. IBAN GR 6901720350005035026963601 στην Τράπεζα Πειραιώς.